Giới thiệu sơ lược về Phố Hàng Lam (Phố Thợ Nhuộm)

Kéo dài từ phố Hàng Bông đến phố Bà Triệu. Phố này đi qua các thôn Anh Mỹ, Bích Du, Nam Phụ và Nguyên Khánh, Tới giữa thế kỷ XIX, thôn Anh Mỹ hợp với một số thôn khác thành thôn Đông Mỹ, thôn Bích Du hợp với thôn Hoa Cẩm và Lưu Truyền thành thôn Bích Lưu. Còn Nam Phụ hợp với Nguyên Khánh thành Phụ Khánh. Đình thôn Anh Mỹ nay là số nhà 33. Đình Bích Lưu ở số nhà 66 Hai Bà Trưng nhưng cũng là ngay bên cạnh , cạnh đình là chùa Bích Lưu. Đình Phụ Khánh vốn ở ngay trên khu vực nhà lao Hỏa Lò. Vì năm 1897, thực dân Pháp đuổi hết dân làng Phụ Khánh để lập nhà tù và tòa án. Dân làng Phụ Khánh sau đó phải xuống ở nhờ trên đất làng Thể Giao, họ chuyển ngôi đình về đây, vẫn gọi là đình Phụ Khánh, đồng thời chuyển cả ngôi chùa Chân Tiên xuống theo, nay là nhà 151 Bà Triệu./images/post/2015/07/01/03//65569018.jpg

Phố thực ra chỉ có đoạn đầu phố là có nghề nhuộm thâm, ở đây có gốc gác từ làng Liêu Xá, Liêu Xuyên và Vân Hoàng di cư đến đây. Tương truyền nghề nhuộm ở phố này có từ đầu đời Nguyễn và chỉ bị mai một trước sức công phá của thuốc nhuộm do thực dân Pháp đem sang. Thời Pháp thuộc, đoạn từ Hàng Bông đến Hai Bà Trưng được gọi là phố Những người (rue des Teinturiers), đoạn còn lại là phố Giăng Xô-le (rue Jean Soler).

Phố : có sách chú là phố Hàng Ngang, rút ra không phải vì phố Hàng Ngang ở phường Diên Hưng thuộc tổng Hữu Túc, còn phố thì sách Đại Nam nhất thống chí đã chú thích: chữ Hán gọi là phố Yên Trung, mà thôn Yên Trung thì thuộc tổng Tiền Nghiêm.

Vị trí thôn Yên Trung ở góc đông nam thành Thăng Long (thịnh vượng), khoảng đầu phía bắc phố Thợ Nhuộm chỗ gặp đầu phố Hàng Bông, phố Cửa Nam, phố Phùng Hưng. Trong bản đồ Hà Nội 1883, đã có tên phố Rue des Teinturiers tức phố Thợ Nhuộm (đầu phố từ ngã tư Hàng Bông đến đầu phố Tràng Thi) còn không có tên đoạn phố Jean Solar là đoạn sau này ghép vào phố Thợ Nhuộm kéo dài đến phố Hỏa Lò

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>