Giới thiệu sơ lược về Phố Lò Sũ

Phố dài 320m; từ đường Trần Quang Khải đến phố Đinh Tiên Hoàng (cạnh đền Bà Kiệu), cắt ngang qua ba ngã tư: Hàng Tre, Lý Thái Tổ, Hàng Dầu./images/post/2015/07/01/03//cay-nghieng5-1354296939_500x0.jpg

Đất các thôn Sơ Trang, Tả Lâu (tổng Tả Túc) và Nhiễm Thượng (tổng Hữu Túc), huyện Thọ Xương cũ. Xưa có nhiều hàng gỗ, bán áo quan mà thành tên.

Nay thuộc các phường Lý Thái Tổ và phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm.

Tên dân gian từ xưa.

Thời Pháp thuộc là phố Puiannơ (rue Pouyanne), sau lấy tên này.

Thanh Loan

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>