Giới thiệu sơ lược về Phố Quảng Minh Đình

/images/post/2015/07/01/03//DSC_1193-1.jpg

Phố : vốn đình Quảng Minh không phải là phố, song Đại Nam nhất thống chí lại chú thích là ở đó phố xá đông đúc, có nhiều hành khách tạm trú và rất có thể lúc đó Trương Vĩnh Ký thấy các thôn Hàng Cháo, Hàng Bột (tuy chưa thành tên phố) ở xung quanh đình Quảng Minh nên mới gọi là phố

Nơi bố cáo thông tin cho dân chúng thời xưa. Xây dựng từ 1491, ở ngoài cửa Đại Hưng (cửa Nam thành Thăng Long) để treo yết các pháp lệnh trị dân. Trong một số khoa thi đời Lê, Quảng Văn Đình còn được dùng làm nơi niêm yết tên họ các tiến sĩ tân khoa. Thời Nguyễn, dưới triều Gia Long, đổi làm Quảng Minh Đình. Dãy phố gần đấy (quãng phố Cửa Nam, Hà Nội ngày nay), cũng được mang tên là .

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>