Ba Đình

Những dấu tích xưa trên nền cũ trong Hoàng thành

trung-tam-hoang-thanh-thang-long-ha-noi Nhận định ban đầu về một số phế tích kiến trúcKhu A trong công trường khai quật khu vực xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình mới đã được khai quật, một khu vực có chiều dài theo hướng Bắc – Nam 140,14m, chiều rộng theo hướng Đông – Tây 37,85m, gồm more »