thông tin về

Giới thiệu sơ lược về Phố Quảng Minh Đình

Phố Quảng Minh Đình: vốn đình Quảng Minh không phải là phố, song Đại Nam nhất thống chí lại chú thích là ở đó phố xá đông đúc, có nhiều hành khách tạm trú và rất có thể lúc đó Trương Vĩnh Ký thấy các thôn Hàng Cháo, Hàng Bột (tuy chưa thành tên phố) more »

Giới thiệu sơ lược về Phố Hàng Muối

Hàng Muối là một con phố nằm trong khu phố cổ Hà Nội, dài 190m đi từ phố Hàng Mắm, chỗ nối với phố Hàng Bạc ở chạc ba Mã Mây đến chỗ giao lộ gặp đường Trần Nhật Duật, tại chạc ba gặp đoạn cuối phố Nguyễn Hữu Huân.[1] Lịch sử Phố Hàng Muối more »

Giới thiệu sơ lược về Phố Hàng Mành

Hàng Mành là một con phố thuộc quận Hoàn Kiếm, trong khu phố cổ Hà Nội, đi từ phố Hàng Nón đến phố Hàng Bông. Phố Hàng Mành có chiều dài 152 mét.[1] Phố Hàng Mành nguyên là đất thôn Yên Thái và thôn Kim Bát thượng, tổng Tiền Túc, huyện Thọ Xương cũ.[1] Phố more »

Giới thiệu sơ lược về Phố Hàng Lam (Phố Thợ Nhuộm)

Kéo dài từ phố Hàng Bông đến phố Bà Triệu. Phố này đi qua các thôn Anh Mỹ, Bích Du, Nam Phụ và Nguyên Khánh, Tới giữa thế kỷ XIX, thôn Anh Mỹ hợp với một số thôn khác thành thôn Đông Mỹ, thôn Bích Du hợp với thôn Hoa Cẩm và Lưu Truyền thành more »