Tra cứu thời tiết Hà Nội trong 10 ngày tới như thế nào?

Nắm được tình hình luôn là một cách hữu ích giúp bạn có thể lập kế hoạch cho các hoạt động ngoài trời với gia đình và bạn bè. Với mục đích mang lại những dự báo chính xác nhất,  Hà Nội là dịch vụ trực tuyến nhanh, miễn phí và đáp ứng tốt nhất nhu cầu theo dõi trong 10 ngày tới tại Hà Nội.

Thứ 3

Dự báo ngày 30-06-2015

quang mây

Quang Mây

36ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 5.23mps 238º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 01-07-2015

quang mây

Quang Mây

35ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.66mps 240º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 02-07-2015

quang mây

Quang Mây

39ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 31ºC
 • Sức gió: 3.6mps 236º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 03-07-2015

quang mây

Quang Mây

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 2.1mps 259º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-07-2015

mưa rải rác

Mưa Rải Rác

38ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 2.25mps 252º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 999mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-07-2015

mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.68mps 6º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-07-2015

mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.76mps 13º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-07-2015

mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.26mps 320º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-07-2015

mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.03mps 314º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-07-2015

mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.3mps 280º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1001mbar

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>